Comprar per Categoria

IMPERMEABILITZANT TERRASSES KYRO ELASTIK FLEX VERMELL 5/A 14L

Sense stock
-11%
46,95 € (IVA Inclòs)
41,95 € (IVA Inclòs)

Descripció curta

1.- DESCRIPCIÓ IMPERMEABILITZANTS

Pintura constituïda per resina elàstica de gran duresa, per a la protecció i la impermeabilització de superfícies poroses d'obra.

2.- USOS RECOMANATS

Aplicable sobre guix, ciment, maó, etc...

Protecció i impermeabilització de superfícies poroses.

Exterior-Interior.

Impermeabilització i protecció de superfícies a la intempèrie

3.- PROPIETATS

Impermeable antigoteres.

Bona adherència als suports dobra.

Excel·lent elasticitat.

Resistent als cops i transitable.

Detecció fàcil d'avaries.

No acumula pes sobre lestructura.

Evita riscos en ser producte a l'aigua.

Evita obres. Excel·lent suport per a llosetes.

Resistent al pas del temps.  Compleix normes d'estanquitat.

Assecat per evaporació.

Detalls

1.- DESCRIPCIÓ IMPERMEABILITZANTS

Pintura constituïda per resina elàstica de gran duresa, per a la protecció i la impermeabilització de superfícies poroses d'obra.

2.- USOS RECOMANATS

Aplicable sobre guix, ciment, maó, etc...

Protecció i impermeabilització de superfícies poroses.

Exterior-Interior.

Impermeabilització i protecció de superfícies a la intempèrie

3.- PROPIETATS

Impermeable antigoteres.

Bona adherència als suports dobra.

Excel·lent elasticitat.

Resistent als cops i transitable.

Detecció fàcil d'avaries.

No acumula pes sobre lestructura.

Evita riscos en ser producte a l'aigua.

Evita obres. Excel·lent suport per a llosetes.

Resistent al pas del temps.  Compleix normes d'estanquitat.

Assecat per evaporació.

4.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Natura: dispersió acrílica pura

Aspecte: Semimate.

Textura: Fina i elàstica.

Color: Blanc i vermell

Pigments: Biòxid de Titani i pigments inorgànics de màxima solidesa a la intempèrie.

Pes específic: 1,28 +/- 0,05

Compostos orgànics volàtils (COV): 11,90 g/l.

Superfícies Verticals: 0,75 l/m2 (2-3 mans aproximadament).

Superfícies Horitzontals: 1,5-2 l/m2 (3-4 mans aproximadament).

Assecat (20ºC HR: 60%): al tacte: 2-4 hores

5.- SISTEMES D'APLICACIÓ

Diluent: Aigua.

Eines/ Dilució:

Brotxa: 0-5% màx.

Rodet: 0-5% màx.

Pistola aerogràfica: 0-15% màx.

Turbo baixa pressió: 0-15% màx.

Airless: 0-5% màx.

Air mix: 0-10% màx.

Repintat (20º C, HR 60%):

Mínim: 24 h.

Màxim: No en té.

Neteja: Aigua immediatament després del seu ús.

6.- PREPARACIÓ DE SUPORTS NOUS

Morter de ciment: Esperar fins a total forjat (30 dies mínim). Netejar el suport de possibles eflorescències mitjançant raig abrasiu, així com neutralitzar les superfícies alcalines. En superfícies excessivament polides, polir per obrir el porus. Fixar els suports deleznables amb fixador adequat. Netejar el suport de productes estranys i/o residus.

Guix: Esperar fins que estigui ben sec (màx. 20% humitat). Eliminar del suport productes estranys i/o residus. Eliminar eflorescències. Regular les absorcions de la superfície mitjançant imprimació segelladora o pasta mat. En superfícies excessivament polides polir per obrir el porus. Fixar els suports deleznables o farinosos mitjançant fixador adequat.

7.- RESTAURACIÓ I MANTENIMENT.

1. Eliminar totalment les velles pintures en mal estat o mal adherides.

2. Les superfícies brillants s'han de matisar per assegurar-se una bona adherència.

3. En els suports pintats s'ha de comprovar la solidesa i l'ancoratge de la pintura, diagnosticar-ne la naturalesa per evitar possibles incompatibilitats i eliminar la pols i la brutícia abans de ser repintats.

4. Massillar amb plasti els defectes del suport.

5. Sobre parets amb floridura, tractar prèviament amb fungicida.

6. Consum aconsellat en superfícies ja impermeabilitzades: 1r Capa 0,35 l/m2 . 2n Capa 0,35 l/m2.

8.- APLICACIÓ

Sanejar la superfície eliminant tota mena de brutícia, molsa, floridura, etc. de la superfície i rentar amb aigua neta no contaminada. Agitar el producte fins a la perfecta homogeneïtzació.

Diluir lleugerament el producte en funció de la porositat i estat del suport a la primera capa.

És aconsellable col·locar una malla de fibra de vidre quadriculada de 80 gr/m2 immediatament després d'aplicar-la.

Acabar a diverses capes fins aplicar la quantitat aconsellada.

És molt important que la temperatura aplicable i la del suport sigui superior a 5ºC.

9.- OBSERVACIONS GENERALS

El producte està adaptat per impermeabilitzar el suport aplicant-lo entre la humitat i la superfície a protegir.

Eviteu aplicar el producte en dies inestables amb risc de pluja.

Utilitzar per diluir aigua neta, no contaminada.

A exteriors utilitzar massilles adequades.

La malla de fibra de vidre quadriculada s'ha d'adaptar al suport deixant folgances a les juntes de dilatació. El rendiment aconsellat per a superfícies horitzontals és de 2 l/m2 aplicat a un mínim de 3-4 mans. No conserveu producte diluït.

Evitar l'exposició dels envasos tant a altes com a temperatures baixes.

Temps d'emmagatzematge màxim recomanat: 30 mesos des de la fabricació al seu envàs original perfectament tancat, a cobert ia temperatures entre 5 i 35ºC.

En condicions climàtiques desfavorables és preferible fer l'aplicació en més mans.

És convenient per a la seva conservació evitar afegir aigua al producte que no s'utilitzarà en l'aplicació. Consultar i complir les normes aplicables.

10.- SEGURETAT I HIGIENE – PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

No menjar, beure, ni fumar durant la seva aplicació.

En cas de contacte amb els ulls, renteu amb aigua neta i abundant.

Tòxic per ingestió.

Mantenir fora de labast dels nens.

No aboqueu els residus al desguàs.

Conservar el producte a zones seques

×